Del siden

Tidsrum:

Lejemålet er, hvis ikke andet er aftalt, fra kl 10.00. Huset skal være klar til aflevering næste morgen kl 8.30. Vis hensyn overfor naboerne.

DER  MÅ  IKKE  OVERNATTES  I  HUSET.

Musikken skal stoppe senest kl 02.


Service:

Ved indgåelse af lejemål skal det oplyses, om man ønsker at bruge husets service samt det omtrentlige antal kuverter.

Varme og el aflæses og opgøres efter tæller .


Ansvar:

Lejeren hæfter for evt ituslået glas, porcelæn mm, samt forvoldte skader på inventar,installationer og bygning.


Aflevering:

Ved aflevering skal al brugt service være afvasket og stillet rigtigt på plads i skabe og skuffer.

Gulvene skal være fejet og vasket, hvis der er spildt noget.Toiletter rengjorte.  Alt affald,der ikke kan være i de 2 affaldscontainere skal fjernes af lejer.


Depositum:

 Senest 14 dage efter lejemålets indgåelse forudbetales depositum på 2500 kr til sikkerhed for lejemålets gennemførelse.Depositum til ungdoms fester er 4000 kr. Beløbet bedes indbetalt til undertegnede eller indsat på reg nr 1944 Konto 0712796537 Forbrug af service, varme og el afregnes ved aflevering af nøglen ved lejemålets afslutning Depositum kan forhøjes,hvis udlejer skønner det nødvendigt.

Depositum refunderes, hvis huset afleveres i tilfredsstillende stand jvf regulativ.

Opvarmning:

Lejer administrerer selv opvarmningen. Fyret tændes på 2 kontakter ved oliefyr på 1.sal. Afregning af varme betales udfra fyrets drifttid iflg timetæller på fyret. Der aflæses ved henholdsvis udlevering og aflevering af nøgle. HUSK DERFOR,  I EGEN INTERESSE  AT SLUKKE FYRET  IGEN !

 

På 1. sal ved siden af fyret ,findes rengøringsrekvisitter som kost og spand,

Øvrige rekvisitter skal lejer selv medbringe. Feks håndopvaskemiddel ,rengøringsmiddel karklude,viskestykker,gulvklude håndklæder,køkkenruller,toiletpapir og skraldeposer.

 

Priser  2022:

Leje af hele huset           1500 kr

Leje kun af 1.sal               600 kr

Porcelæn pr kuvert               3 kr

Varme pr drifttime             45 kr

EL iflg måler                  6 kr/kw                                                        

                                                         Udlejning pr 1/12 2009 Aase Eg Jensen                                                                                                                29412564

                                                                  


 

                                                                                      

Lejekontrakt for leje af Gosmer-Halling Forsamlingshus Troldbjergvej 4
Gosmer 8300 Odder.


Navn( myndig person over 25 år ):
Adresse:
Mail:
Telefon:
Dato for lejemål :
Reservationens formål:
Ca. antal deltagere :( Der må max være 50 personer)
Depositum på 2500 kr som bekræftelse af lejemålet.
Depositum ved ungdomsfester 4000 kr.
Depositum betales senest 14 dage efter indgåelse af lejemål.
Beløbet overføres til reg nr 1944 konto 0712796537
Ved aflysning af lejemålet af lejer senere end 4 uger før festen betales
lejen på 1500 kr til forsamlingshuset.
Politivedtægterne siger: Politiet kan forbyde benyttelse af højttalere i fri
luft eller for åbne vinduer og døre, når det er til væsentlig ulempe for de
omkringboende.Musikken dæmpes kl 24 og stopper kl 02.
Såfremt de generelle betingelser for lejemålet overtrædes, vil depositum
ikke blive tilbagebetalt.
Som lejer bekræfter jeg, at jeg er ansvarlig for skader og gener, som
måtte opstå under lejemålet.
Dato Underskrift
Udfyldes af udlejer : lejeaftale d. Depositum indbetalt d
underskrift

Regulativ