03-05-2017

Info

Adresse

Troldbjergvej 4, Gosmer
8300 Odder.

 

Leje af hele huset kr. 1.500,- 

Pris pr. kuvert kr. 3,-

Varme pr. drifttime kr. 45,-

Pris på El kr. 5,- pr. kw

 

 

Lejen skal betales forud senest 14 dage efter lejemålets indgåelse. Det vil sige depositum på 2500 kr. skal indbetales senest 14 dage efter booking.

Forbrug af varme og service afregnes ved aflevering af nøglen ved lejemålets afslutning.

 

 

Alle priser er inkl. moms.

 

REGULATIV FOR LEJE AF GOSMER –HALLING FORSAMLINGSHUS

Tidsrum: Lejemålet er, hvis ikke andet er aftalt, fra kl 10.00. Huset skal være klar til aflevering næste morgen kl 8.30. Vis hensyn overfor naboerne. DER MÅ IKKE OVERNATTES I HUSET .Musikken skal stoppe senest kl 02. Service: Ved indgåelse af lejemål skal det oplyses, om man ønsker at bruge husets service samt det omtrentlige antal kuverter. Varme og el aflæses og opgøres efter tæller . Ansvar: Lejeren hæfter for evt ituslået glas, porcelæn mm, samt forvoldte skader på inventar,installationer og bygning. Aflevering: Ved aflevering skal al brugt service være afvasket og stillet rigtigt på plads i skabe og skuffer. Gulvene skal være fejet og vasket, hvis der er spildt noget.Toiletter rengjorte. Alt affald,der ikke kan være i de 2 affaldscontainere skal fjernes af lejer. Depositum: Senest 14 dage efter lejemålets indgåelse forudbetales depositum på 2500 kr til sikkerhed for lejemålets gennemførelse.Beløbet bedes indbetalt til undertegnede eller indsat på reg nr 1944 Konto 0712796537 .Forbrug af service , varme og el afregnes ved aflevering af nøglen ved lejemålets afslutning Depositum kan forhøjes ,hvis udlejer skønner det nødvendigt. Depositum refunderes, hvis huset afleveres i tilfredsstillende stand jvf regulativ. Opvarmning: Lejer administrerer selv opvarmningen. Fyret tændes på 2 kontakter ved oliefyr på 1.sal. Afregning af varme betales udfra fyrets drifttid iflg timetæller på fyret. Der aflæses ved henholdsvis udlevering og aflevering af nøgle. HUSK DERFOR, I EGEN INTERESSE AT SLUKKE FYRET IGEN !

På 1. sal ved siden af fyret ,findes rengøringsrekvisitter som kost og spand, Øvrige rekvisitter skal lejer selv medbringe. Feks håndopvaskemiddel ,rengøringsmiddel karklude,viskestykker,gulvklude håndklæder,køkkenruller,toiletpapir og skraldeposer.

Priser 2022: Leje af hele huset 1500 kr Leje kun af 1.sal 600 kr Porcelæn pr kuvert 3 kr Varme pr drifttime 45 kr EL iflg måler 5 kr/kw Ved udlejning, henvendelse til  Aase Eg Jensen.

Tlf: 29412564, eller aase_eg@hotmail.com

 

 

Del siden